German
English
Polish

Lions Charity Run - Hamburg 2013

Actual News

We did it!

It was a fantastic trip with unforgettable experiences.

Now we can assure: There will be a new version. As promised to PIP Wayne A. Madden in Hamburg next year we will realize the 2nd Lions Charity Run...

...from Oak Brook towards Toronto off to the LCIC 2014!

Update:

Due to the particular importance of the year 2014, the motto for this year's race and thus the running route was changed:

FREEDOM CHARITY RUN 2014

GDAŃSK (DANZIG) - BERLIN

24.09. - 03.10.2014

25 years fall of the Berlin wall - Lions from Poland and Germany run together with Rotarians from the City of Solidarność to Berlin and thus commemorate the overcoming of the division of Europe.

Further information: www.freedom-charity-run.com


Donations

On 17th of December the donations were handed over to kindergartens and institutions that were damaged by the flood in germany in summer 2013.

Click here for further information...


Z okazji Międzynarodowej Konwencji Klubów Lions w Hamburgu w 2013 r. niemieckie okręgi 111-ON i N oraz polski okręg D121 postanowiły zorganizować „Lions Charity Run” - wspólny bieg z Polski do Niemiec. Patronat nad tym międzynarodowym wydarzeniem objęła  Pani Minister Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych i koordynator ds. Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, Cornelia Pieper.

Zapraszamy, do uczestnictwa w tym historycznym biegu osobiście jako biegacz, do towarzyszenia zespołowi na rowerze i wspierania działalności jako sponsor lub do kibicowania biegaczom na trasie. Jako organizatorzy mamy nadzieję na duże zainteresowanie, zwłaszcza w miastach, przez które prowadzi trasa, jak również na mecie w Hamburgu. W miejscowościach, w których planowane są noclegi, wszyscy biegacze z radością spotkają się także z członkami lokalnych Klubów Lions.


We run – We serve

Ze względu na aktualną sytuację powodziową zadecydowaliśmy o przeznaczeniu znacznej części pieniędzy zebranych podczas naszego biegu na pomoc dla ofiar powodzi. Przewidujemy następujące rozdysponowanie donacji: donacje zebrane w Niemczech zostaną w 100% przeznaczone na pomoc dotkniętym powodzią i potrzebującym rodzinom, dzieciom i młodzieży lub ewentualnie przekazane instytucjom zajmującym się taką pomocą. Donacje zebrane w Polsce zostaną przeznaczone częściowo dla Dziecięcej Kliniki Okulistycznej w Szczecinie, częściowo zaś dla ofiar powodzi. Pozostała część kwoty zebranej w Polsce ma zostać przeznaczona na projekt, który podczas wrześniowego Konwentu Specjalnego w Polsce zostanie wybrany spośród różnych zgłoszonych pomysłów służących wspólnemu dobru.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które nas dotychczas wsparły! Listę zobowiązań do przekazania funduszy i sponsorowania, które wpłynęły do tej pory, mogą Państwo zobaczyć tutaj.

Drużyna Polska/Niemcy

Druzyna Polska/Niemcy

Bieg drużyny z Polski rozpocznie się w Szczecinie 28 czerwca o godzinie 10:00. Uczestnicy dotrą do Hamburga w piątek 5. lipca i będą mogli wziąć udział w międzynarodowej paradzie w sobotę, dnia 6 lipca. Ze strony polskiej w biegu wezmą udział PDG dr Mariusz Szeib i PDG Daniel Wcisło z LC Poznań Rotunda, zaś ze strony niemieckiej LF Ludwig Schlereth z LC Halle-Saalkreis. Trasa o długości ok. 400 km przebiegać będzie zgodnie z aktualnym planem m.in. przez miejscowości: Pasewalk, Strasburg (Powiat Uckermark), Neubrandenburg, Waren (Powiat Müritz), Parchim, Schwerin, Ratzeburg oraz Lubekę. Każdy z uczestników pokona przynajmniej połowę tej odległości.

Tour Diary

Our experiences during the tour we put together in our tour diary together with some chosen pictures.